Logo European Union
Logo SVPS SR Logo SVU

Question - approved

Ľubica . 25.11.2020 17:31

Stanovisko Nestlé k rozdielnosti obalov výrobku Fitness Cereálie : Výrobky, ktoré boli predmetom porovnávacej analýzy realizovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS) sú vyrábané v rozdielnych výrobných závodoch spoločnosti Nestlé. Rozdielnosť obalov je spôsobená odlišnou technológiou balenia a rozdielnymi technologickými zariadeniami jednotlivých výrobných a baliacich liniek príslušných závodov. Oba typy obalov zodpovedajú najvyšším kvalitatívnych a bezpečnostným štandardom v súlade s platnými európskymi a národnými predpismi, pričom zabezpečujú uchovávanie všetkých kvalitatívnych a senzorických vlastností výrobkov. Bezpečnosť a kvalita našich výrobkov sú našimi hlavnými prioritami.

Administrator D.

26.11.2020 07:30

Ďakujeme za Vaše stanovisko. Bude uvedené v záverečnej správe k výsledkom projektu.

Conditions for adding a question

  • Registration is required to ask a question
  • The question asked is validated by the administrator before being displayed

Unsupported Browser

Dual Quality probably won't work great in Unsupported Browser. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Opera, and Edge.