Logo European Union
Logo SVPS SR Logo SVU

Questions

Discussion Answers Publication

Ľubica N. 25.11.2020 17:31

Stanovisko Nestlé k rozdielnosti obalov výrobku Fitness Cereálie : Výrobky, ktoré boli predmetom porovnávacej analýzy realizovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR (ŠVPS) sú vyrábané v rozdielnych výrobných závodoch spoločnosti Nestlé. Rozdielnosť obalov je spôsobená odlišnou technológiou balenia a rozdielnymi technologickými zariadeniami jednotlivých výrobných a baliacich liniek príslušných závodov. Oba typy obalov zodpovedajú najvyšším kvalitatívnych a bezpečnostným štandardom v súlade s platnými európskymi a národnými predpismi, pričom zabezpečujú uchovávanie všetkých kvalitatívnych a senzorických vlastností výrobkov. Bezpečnosť a kvalita našich výrobkov sú našimi hlavnými prioritami.

Reply 1 replies
Reply 1 replies 2020-11-25 17:31:4825.11.2020 17:31

Unsupported Browser

Dual Quality probably won't work great in Unsupported Browser. We generally only support the recent versions of major browsers like Chrome, Firefox, Opera, and Edge.